18767594_1755110751182451_337094642754005476_n (1)

Quần chục chip

95.000 70.000

  • Chất cotton 100%
  • 10 quần chip
  • 3-13kg